Arkiver

Nyheder

Actionplanner får tre millioner i Angel-investering.

Trendsonline har talt med Victor Veloso, som tidligere har været partner i konsulent virksomheden VELOSO. Han har trukket sig ud af konsulent firmaet for at hellige sig sit nye projekt Actionplanner, som lige har fået en spændende investering.

Investeringen kommer fra Christian Seidelin tidligere underdirektør for Nycomed, som lige har exitet og gerne ville investere sin kapital i et startup. I januar signede han med Actionplanner for tre millioner kroner.

”Det findes ikke mere. Ham den der business man som tror på dig og synes, du er en fed fyr, og at ideen er fed og vil gerne smide penge i det, fordi han kan mærke, at det her det er rigtigt. Det er sgu lykkedes!” Fortæller en glad Victor Veloso.

Investering skal først og fremmeste bruges til vækst og Victor Veloso er overbevist om at Norden vil give virksomheden tracktion nok til at kunne klare sig i Silicon Valley.  Actionplanner vil ansætte en CMO/CSO til at skabe brandet i de nordiske lande og gøre virksomheden velkendt blandt Nordens top 1000.

Actionplanner var længe undervejs

Actionplanner er ikke nogen ny ide for Victor Veloso. Han har arbejdet på ideen i over seks år ved siden af hans konsulent job i VELOSO. Victor Veloso har selv stået for al udvikling af Actionplanner. Det eneste han ikke selv har lavet, er det tekniske.

For seks år siden ansatte han sin første fuldtidsprogrammør, og for tre år siden launchede han Actionplanner. Det har blandt andet givet dem internationale kunder som Nordea, FOSS og NCC. Det gør, at Victor Veloso og hans team nu er komfortable med produktet og ved at det skaber værdi for kunden, og de er dermed klar til at skalere.

”Virksomheder er super gode til at lave strategier og handlingsplaner. De er mindre gode til at følge op på dem. Jeg, som medarbejder er allerede ansat til noget. Skal jeg lave mere? Eller skal jeg skære ned på det, jeg allerede laver? Det resulterer i, at ting ikke sker. Så man når ikke de mål, man har sat sig”. Siger Victor Veloso.

Actionplanner er ikke et projektplanlægningsværktøj

Det problem som Actionplanner adresserer handler om at eksekvere de målsætninger, som en virksomhed sætter sig. De almindelige Office tools bliver ofte brugt til dette, fordi de ansatte allerede er trygge ved dem, men Office tools er ikke særlig gode til at konsolidere, og man kan ikke skabe overblik. Actionplanner platformen har en uniform datastruktur, som kan konsolidere!

VictorVeloso

Actionplanner bygger på tre punkter. Allignment, Empowerment og Progress. Alignment er en forventningsafstemning. Det vil sige, at den som uddelegerer opgaven skal have accept af aftalen fra den som opgaven uddelegeres til, så vedkopmmende kan sige ja eller nej.

Empowerment betyder, at den som har ansvaret også kan ændre f.eks. deadlines. Dette kan kun lade sig gøre netop fordi, det ikke er et projektstyringsværktøj, men et eksekveringsværktøj.

Progress består af overbliksrapporter og roadmaps, som tilpasses kundens ledelsesfilosofi eventuelt suppleret med Key Performance Indicators.

På trendsonilne.dk glæder vi os til, at se om det bliver Norden eller Tyskland, som Actionplanner vælger at gå ind i for at få tracktion til at springe til Silicon Valley.

Opdateret 21.09