Arkiver

BusinessNyheder

IT-Branchen kalder til politisk samling for øget it-sikkerhed

Den seneste tid har talrige hackerangreb og eksempler på datamisbrug bragt spørgsmålet om it-sikkerhed på dagsordenen – både hvad angår offentlige myndigheder og private virksomheder. Nu tager brancheorganisationen, IT-Branchen, sagen i egen hånd med nyt udspil. Af Anne Sophie Bertram

For nylig kunne man i medierne følge skandalen om datalæk hos Nets, som tog problematikken om et overvågningssamfund til helt nye højder. Pludselig vedkom det ikke længere blot offentlige myndigheder men også den enkelte borger. Således er it-sikkerhed i takt med digitaliseringen for alvor kommet på dagsordenen og er en problematik, der kræver en fælles indsats.

IT-Branchen: Fleksibel og justerbar løsning er vejen frem

Dette har brancheorganisationen, IT-Branchen, sat sig for at igangsætte gennem deres nyligt lancerede tiltag til øget national it-sikkerhed. IT-Branchen vil gennem konceptet ”Sikkerhed i Balance” rådgive virksomheder i at finde et sikkerhedsniveau, der er tilpasset netop deres specifikke situation og behov.

CecilieBonefeldDahl”Det vil være en markant styrkelse af it-sikkerheden, hvis vi i Danmark kan blive enige om klare fælles sikkerhedsniveauer for danske virksomheder og myndigheder,” siger Cecilia Bonefeld-Dahl, formand for IT-Branchen og adm. direktør i GlobIt.

Med “Sikkerhed i Balance” vil IT-Branchen levere rammerne for en generel forøgelse af it-sikkerheden på nationalt niveau. Konceptet er fleksibelt og kan løbende justeres, når udviklingen skaber nye risici, eller når vidensdeling muliggør en endnu mere effektiv bekæmpelse af sikkerhedsmæssige trusler.

Læs også: Danske virksomheders data ender i amerikansk sky

Bred opbakning til initiativet

Hos Dansk Erhverv finder man den hidtidige håndtering af fortrolige oplysninger problematisk og bifalder IT-Branchens initiativ til at bekæmpe trusler.

”Mange af vores medlemsvirksomheder kan have svært ved at gennemskue, hvad de skal gøre, når de hørerSøren Friis Larsen om cyberangreb i medierne. Der er netop brug for en bred national guide, der differentierer, så virksomhederne investerer tilstrækkeligt til at modstå angreb af deres data og produktionssystemer,” siger Søren Friis Larsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Også hos iværksættervirksomheden, Rushfiles, er der tilslutning til IT-Branchens tiltag:

“Jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Udviklingen på it-området, der i høj grad er drevet af medarbejderne, går så hurtigt, at mange it-afdelinger har svært ved at følge med. Medarbejderne installerer med gode intentioner om produktivitet deres egne fildelingstjenester som Dropbox og Google Drive. I praksis betyder det, at it-sikkerheden ubevidst bliver tilsidesat, fordi it-afdelingen reelt ikke ved, hvad der foregår rundt om i virksomheden,” siger Morten Klank, Rushfiles.

Læs også: Hver tredje IT opstartsvirksomhed er vækstvirksomhed

Dansk start-up leverer mulig løsning

En stor del af sikkerhedsbristerne -især hos virksomheder, kan altså spores tilbage til usikker lagring af data. Hertil bidrager iværksættervirksomheden, Rushfiles, med en mulig løsning og er allerede på vej til at gøre skyen til et mere sikkert sted at færdes.

MortenKlankRushfiles’ fildelingsløsning byder på samme fleksibilitet og funktionalitet, som vi kender fra cloud-baserede tjenester som Dropbox, Skydrive etc. Rushfiles differentierer sig imidlertid fra disse ved at opbevare data på servere lokaliseret hos den enkelte virksomhed. Virksomheden råder således selv over filerne og undgår tvivl om, hvor de reelt befinder sig, og ikke mindst hvem der kan tilgå dem.

IT-Branchen håber på fortsat opbakning til deres initiativ og vil dernæst udarbejde præcise værktøjer og vejledninger for, hvad virksomheder og myndigheder skal gøre for at leve op til deres sikkerhedsniveau.

Læs også: Dansk Erhverv er bekymrede for nye returregler

2 kommentarer

Skriv et svar