Arkiver

NyhederSustainable Tech

Klimaaftale giver pengeregn til grønne startups

I december kom der endelig en klimaaftale kom i stand ved COP21 i Paris. For grønne, danske startup virksomheder betyder det nye muligheder for at finde investeringer. Selv Zuckerberg, Gates og Schwarzenegger ser mod ‘clean tech’ for at finde fremtidige investeringer.

Globalt er der stor fokus på klimaforandringer, og flere nye tiltag har til formål at begrænse forurening, øge genanvendelse og fremme grøn omstilling. I december 2015 indgik 196 parter en ny klimaaftale. De har alle indvilliget i at arbejde for, at den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader Celcius frem mod år 2100 – og gerne under 1,5 grader Celcius.

“Jeg tror på, at dette [red. klimaaftalen] kan være et vendepunkt for verden. Vi har vist, at vi både har viljen og evnen til at tage imod udfordringen,” udtrykte den amerikanske Præsident Barack Obama ved en pressekonference i forbindelse med offentliggørelsen af klimaaftalen ved COP21 i Paris.

EU har også for nyligt vedtaget en ny pakke om cirkulær økonomi, der skal lette omstillingen. Det har til formål at styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser.

”Vi ser bredden i aftalen som et klart signal til verden, og ikke mindst til verdens investorer, om at der fremadrettet vil være stort politisk og økonomisk fokus på løsninger, der kan hjælpe med at fremme innovation og entreprenørskab inden for grønne teknologier, der reducerer virksomhedernes miljø- og klimabelastning,” udtaler Jakob Steen Jensen, Entrepreneurship Lead ved Climate-KIC.

Climate-KIC arbejder for at skabe markedsmuligheder for små grønne virksomheder og startups, der arbejder med løsninger på de klimaudfordringer, vi står overfor. Særligt fokuseres der på ’clean tech’, der kan være alt fra genbrugsportaler og deleøkonomiske initiativer til energioptimering og forureningsnedsættende koncepter.

Grønne startups kan hente store investeringer i kølvandet på COP21
Jakob Steen Jensen fra Climate-KIC ser beslutningen om globalt at allokere 695 milliarder kroner årligt til klimaformål som et tydeligt signal, om at udvikling og implementering af nye teknologiske løsninger vil spille en væsentlig rolle i at opnå målene i klimaaftalen.

”I Climate-KIC vurderer vi, at klimaaftalen, der blev indgået i Paris, på flere planer vil gavne iværksættere, der opererer med ressourcebesparende løsninger. Eksempelvis har European Investment Bank netop åbnet op for, at ressourceorienterede virksomheder kan få midler igennem det 180 milliarder kroner store finansieringsprogram InnovFin,” forklarer Jakob Steen Jensen.

Der er altså opstået nye muligheder for at søge midler til startups med bæredygtigt fokus, clean tech-virksomheder og iværksættere med cirkulær økonomi for øje. Endelig ser Climate-KIC opnåelsen af en klimaaftale som en forståelse af, at udvikling mod innovative teknologiske løsninger, der er mindre belastende for vores verden, kan bidrage til at skabe velstand og vækst.

Læs også: Climate-KIC åbner døren for bæredygtige startups

Zuckerberg, Gates og Schwarzenegger – Cleantech er det nye sort
Det er ikke udelukkende politikere, der har fattet interesse for ressourceorienterede virksomheder, bæredygtig energioptimering og cleantech. Kort inden klimaaftalen faldt på plads, lancerede Bill Gates og Mark Zuckerberg deres nye koalition, Breakthrough Energy Coalition. Koalitionens medlemmer har forpligtet sig til at bruge en væsentlig del af deres formuer til at investere i clean tech-startups.

I forbindelse med COP21 var den californiske Guvernør Arnold Schwarzenegger ude med riven i et skriv,  som han offentliggjorde gennem sin Facebookprofil med titlen ‘I don’t give a **** if we agree about climate change’.

“Jeg vil ikke være ligesom den sidste hestevognssælger, der holdt ud, mens biler overtog vejene. Jeg vil ikke være den sidste investor i Blockbuster, netop som Netflix ser dagens lys. Det er præcist, hvad der er ved at ske med fossile brændstoffer. En fremtid med ren energi er en klog investering, og alle, der fortæller dig andet, tager fejl eller lyver,” udtrykker Arnold Schwarzenegger.

For Arnold Schwarzenegger er det altså underordnet, hvad politikere mener eller aftaler – han er helt overbevist om, at fremtiden ligger i clean tech, og det er her, han vil lægge sine investeringer.

Mark Zuckerberg skriver i forbindelse med offentliggørelsen af Breakthrough Energy Coalition, at processen mod at omstille til bæredygtig energi er for langsom, og at vores nuværende system ikke formår at skabe den nødvendige innovation på energiområdet. Og det er altså derfor, at han og en række andre særdeles velhavende mennesker er gået sammen i Breakthrough Energy Coalition.

Læs også: Bill Gates og Mark Zuckerberg i ny koalition: Vil støtte grønne startups

1 kommentar

Skriv et svar